ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางกรรณิกา เศรษฐกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลำพูน เขต 1
2นางสาวสุพรรณี ติใหม่บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125โรงเรียนวัดป่ายาง สพป.ลำพูน เขต 1