ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวธราภรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านะารทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงรา สพป.เชียงราย เขต 3
2นายพจน์ เตจ๊ะลาออกจากราชการ